FREMTIDENS BYGGERI INDEHOLDER TRÆ

Bæredygtighed og klimakrisen er uomtvistelig vor tids mest omtalte udfordring. Herunder er byggebranchen en stor medspiller, da den står for ca. 40% af verdens samlede CO2-udledning, hvoraf 10-15% alene kommer fra produktionen af byggematerialer.

Derfor skal byggebranchen handle nu.

Træ er et bæredygtigt alternativ til traditionelle og CO2-belastende byggemetoder af adskillige årsager.
Vi tager et nærmere kig på træ som byggemateriale, og hvorfor Fremtidens Byggeri bør bestå af mere træ.