FAKTA OM TRÆ OG SIKKERHED

Træ er et byggemateriale, man har brugt i adskillige århundrede.

Det medfører, at man ofte også har et forældet billede af træ som bygningsmateriale. Ofte forbindes træ med enorm stor brandfare, og i særlig grad den ukontrollerbarhed, der prægede 1700-tallets alvorlige bybrande. 

Men det er en forældet tankegang, som ikke gør sig gældende i nyere tid.